Nyheder

21-08-2015  |  Kom til Gå-Hjem-Møde i din region
Glarmesterlauget har gennem sommerperioden arbejdet på at sammensætte forskellige faglige gå-hjem-møder målrettet medlemmerne rundt om i landet. Værterne for møderne er forskellige producenter og de...

09-06-2015  |  Ny oldermand valgt til Danmarks glarmestre
På den årlige laugsforsamling 5. juni 2015 i Moltkes Palæ, valgte medlemmerne af Glarmesterlauget i Danmark Brian Damkjær Hansen til at overtage posten som Oldermand fra afgående Bjarne Andersen, der har båret...

08-06-2015  |  En oldermand takker af: Bjarne Andersen giver stafetten videre
Det var skæbnen der ville, at Bjarne Andersen kun arbejdede som glarmestersvend i tre måneder efter han blev udlært. Men det var ønsket om at sætte sit fingeraftryk, der førte ham til hvervet som oldermand...

23-03-2015  |  To høringssvar til BR15
Både Energifortsatsgruppen under Glarmesterlauget og Glarmesterlauget har afgivet høringssvar angående revision af Bygningsreglementet - BR 15. Læs høringssvarene ved at klikke på pdf-filerne til højre....

10-03-2015  |  10 mio til glasmuseum i Præstø
Real Dania bevilger 10 mio. til museum for glaskunst i Præstø. Museet bliver den eneste af sin art i Europa. Læs artiklen fra...

02-03-2015  |  Energiforbedringer af vinduer
Når der laves energiforbedringer af vinduer kan der være mulighed for tilskud – især ved opgaver som omfatter flere vinduer. Energistyrelsen har lavet en oversigt over energiforbedringer –...

20-01-2015  |  Glasdagen 2015 - Innovation, produkter og byggeteknik
Glarmesterlauget og Glasindustrien har I år sammensat et fantastisk program med både danske og internationale kompetencer inden for glas. I år vil glarmester og rudeproducent Niels Juel Pedersen I Næstved være...

15-01-2015  |  Gå-Hjem-Møder - februar 2015
Program for de tre gå-hjem-møder i februar 2015 kan hentes ude til...

09-01-2015  |  Glarmesterfaget på udkig efter 19 nye lærlinge på Skills 2015
Skills er godt igang, og der er hæftig aktivitet på Glarmesterstanden hvor fire unge elever dyster om at blive årets bedste Glarmesterelev. Glarmesterfaget håber, at Skills kan skaffe 19 nye elever til faget og står...

08-01-2015  |  Besøg Skills og prøv at skære glas
På ”Byggepladsen” – erhvervsskolernes standi Bella Centeret– underviser 3 glarmesterlærlinge folkeskoleelever i at skære glas. På glarmesterstanden står 2 alubyggere og giver eksempler...

05-11-2014  |  Verdens største glasmesse udstiller Glarmesterprojekt
Den internationale interesse for det danske konkurrenceprojekt, Transparent Shelter, kulminerede med en invitation fra verdens største glasmesse, Glasstec i Düsseldorf. I alt 43.000 besøgende kunne se projektet som havde...

27-08-2014  |  PCB - Fejl i vejledning fra Miljøstyrelsen
Vejledningens s. 20 siger, at værnemidler både skal være handsker, dragt og åndedrætsværn når termoruder med PCB skal håndteres. Det er tilstrækkeligt med nitril-handsker ved...

01-05-2014  |  Glarmesterlauget får ny direktør
Efter 18 år som direktør for Glarmesterlauget i Danmark forlader direktør cand. jur. Hans-Georg Nielsen Glarmesterlauget og går på pension. Centrale initiativer gennem årene har bl.a. været oprettelse...

17-03-2014  |  Svendeprøveafslutning forår 2014
Fredag den 14. marts 2014 var der festligholdelse af seks nye glarmestersvende som havde bestået deres svendeprøve. Til trods for det lille antal nye svende var der en god stemning og de blev fejret med taler og hurra-råb....

17-02-2014  |  Energisparetilskud - Ruder sidestilles med vinduer
Læs om GTF - Glasteknisk forenings drøftelser med Energistyrelsen...

03-02-2014  |  GLASDAG 2014
Glasdag 2014: Glasdagen udbydes af GTF – Glasteknisk Forening. Dette års Glasdag afholdes mandag den 17. marts 2014 i glarmesterværkstedet hos Tarpgaard A/S Vesterballevej 15, 7000 Fredericia. Kl. 9.00 Let morgenmad Kl....

07-01-2014  |  Bureaukrati for alle pengene!
Bureaukrati for alle pengene! Regeringen og de danske energiselskaber har, baseret på den politiske aftale af 22. marts 2012 om den danske energipolitik 2012 – 2020, indgået en aftale som giver de danske energiselskaber...

03-12-2013  |  Termoruders levetid undervurderes
En undersøgelse over 25 år fra 1980 til 2005 foretaget af IGMA – den Amerikansk / Canadiske organisation for termorudeproducenter viser, at termoruders levetid ofte undervurderes. Man hører ofte den opfattelse, at...

03-12-2013  |  GTF - Glasteknisk Forening
GTF - Glasteknisk Forening har nu fået sin egen hjemmeside. Se www.glastekniskforening.dk GTF er et branchesamarbejde mellem Glasindustrien og Glarmesterlauget. GTF har følgende formål: - at udgive det kvartalvise...

11-03-2013  |  Håndværkerlistekaos
Hjælp – håndværkerlistens kaos er tilbage. - Energistyrelsen genstarter et unødvendigt og håbløst projekt. Energistyrelsen – som jo snart dækker al aktivitet i Danmark - meddeler den...

11-03-2013  |  International interesse for dansk glasprojekt
Vinderne af glaskonkurrencen Transparent Shelter blev offentliggjort den 28. februar 2013 på Dansk Arkitektur Center. Nu skal projektet realiseres! Glasset er fremtidens materiale. Ud over evnen til at give os dagslys og energi til vores...

20-02-2013  |  Glaskonkurrence sætter rekord på innovationsplatform
Glaskonkurrencen Transparent Shelter er netop afsluttet med 227 indkomne forslag, hvilket sætter rekord for designindlæg og aktive brugere på Dansk Arkitektur Centers nye innovationsplatform Innosite.dk. Et busskur helt i glas...

02-02-2013  |  Glasdag 2013
Glas – Glasteknisk Forening havde inviteret til Glasdag 2013, hvor scenen var sat for en dag fuld af inspiration og orientering mod nye muligheder og nye produkter i glas og facadebranchen. Allerede fra ankomst summede det af...

17-12-2012  |  Stiftelse af GLAS - Glasteknisk forening
Den danske glasbranches to organisationer, Glasindustrien og Glarmesterlauget i Danmark har besluttet at formaliserede samarbejdet. Dette sker via stiftelsen af GLAS – Glasteknisk forening som fremtidigt vil stå for udgivelsen af et...

23-11-2012  |  Glaskonkurrence på Innosite.dk
IDEKONKURRENCE: DESIGN ET BUSSKUR I GLAS Design et flot innovativt og trygt busskur i glas. Nordisk Center for Glas og innovationsplatformen Innosite sætter i en ny idékonkurrence fokus på glassets muligheder som...

19-03-2012  |  Ruder er trumf
Energistyrelsen har for nyligt udsendt et opdateret standardværdikatalog. Kataloget angiver de værdier der regnes med, når der foretages en foranstaltning ved en bygning, der sparer på energien. Det gælder også...

16-02-2012  |  Facadeteknik og jura - Kursus
Glarmesterlaugets Facadegruppe har i samarbejde med Tarpgaard A/S arrangeret denne kursusdag med særligt fukus på facadeteknik og jura. Kurset er udviklet specielt til Glarmestre og facadefolk med afsæti praktiske eksempler...

30-01-2012  |  Nye muligheder med Glas, Arrangement
Arrangementet er gratis og afholdes i Bella Center København. den 7. februar kl. 16.00 - 18.00 Se Invitationen og tilmeld dig...

21-12-2011  |  Uddannelsesmærke - en fornærmende mærkesag
Socialdemokraternes ligestillingsordfører mm Rasmus Horn Langhoff foreslog fro nyligt at indføre et såkaldt uddannelsesmærke til virksomheder, der alt efter størrelse og fag opretter et vist antal praktikpladser. Vi...

12-12-2011  |  Hvad er bedst for Danmark?
Hvad er bedst for Danmark? Pressemeddelelse om politiske intensioner, korrekt rådgivning og incitamenter i forbindelse med energirenovering af eksisterende vinduer. I den nyligt tiltrådte regerings ambitiøse...

09-11-2011  |  Skift ruden
Pressemeddelelse om fordelene ved at skifte til nye energiruder. Særlig fokus på vigtigheden af at få udskiftet punkeret energiruder. En punkteret energirudes isoleringsevne forringes med 15 - 30 %. En punkteret energirude,...

08-11-2011  |  Vinduers mærkning vildledende
Vinduesmærkning er vildledende ! Robert Lau, Arkitekt maa, Glarmesterlauget i Danmark Mærkningsordningen for vinduer giver ikke forbrugerne et klart billede af, hvad de faktisk køber. Et nyt vindues energimærke...

21-10-2011  |  Københavns udbud er ikke fair løsning
- Kronikken er bragt i Licitationen den 21. oktober 2011. Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning har fået en idé. Forvaltningens bygnings-masse, herunder også bemandede og ubemandede legepladser og...

29-08-2011  |  Arbejdsmiljødrøftelse skal afholdes senest 1. oktober
Den første arbejdsmiljødrøftelse skal være holdt senest den 1. oktober 2011. Alle virksomheder skal fremover holde en såkaldt arbejdsmiljødrøftelse en gang om året, og Arbejdstilsynet har...

17-08-2011  |  BoligJobordningen. Information om fradrag ved glarmesterarbejde
Herunder følger information om BoligJobordningen - Fradrag ved glarmesterarbejde. Til højre kanteksten downloades til print og videresendelse. Information om fradrag for glarmesterarbejde BoligJobordningen For glarmesterarbejde...

17-06-2011  |  Ny revideret udgave af Glarmesterarbejde
Glarmesterarbejde – bygningsglas og montering, er en publikation udarbejdet af Glarmesterlaugets Teknik og Miljøudvalg, på grundlag af faktasiderne i beskrivelsesværktøjet BPS 124 fra 1998. Glarmesterarbejde –...

31-01-2011  |  Danmarksmester fra Jyderup
Nationalbankdirektør Nils Bernstein overrakte lørdag den 29. januar 2011 præmie til glarmestersvend Mikkel Læssøe Gyde Thomsen som Danmarksmester ved DM i Skills i Odense Mikkel Læssøe Gyde...

28-06-2010  |  PROJEKT VINDUESTJEK er skudt igang
Du har nu mulighed for at få tjekket dine vinduer ganske gratis. Samtidig får du en rapport, som viser hvor og hvordan, du kan spare på energien ved at renovere eller udskifte med det rigtige glas eller vindue. Du kan...

06-05-2010  |   Historiebogen "Glas og Glarmesteren" netop udkommet
Nu er den spændende historiebog om glas og glarmestre udkommet. Bogen giver et farverigt billede af livet som glarmester gennem tiden, og de folk og hændelser som har haft betydning for branchen. Bogen beskriver ikke kun fagets...

23-11-2009  |  Elever laver 1:1 af energirenovering i glas!
På torsdag den 26. november 2009 præsenteres et forløb, hvor arkitektstuderende og glarmesterlærlinge i samarbejde med Nordisk Center for Glas den sidste måned har arbejdet over emnet – facaderenovering med...

22-08-2008  |  Coaching er ikke kun for topledere, men bestemt også for lærlinge!
Coaching er ikke kun for topledere, men bestemt også for lærlinge! Det nye hold på 18 glarmesterelever på Glarmesterskolen i Audebo ved Holbæk får fra starten en coach med det formål at begrænse...

19-07-2007  |  Godt vejr afslører syge ruder
Godt vejr afsløre syge ruder Dug på husets termoruder er et tegn, man ikke bør overse. Duggen kan være et varsel om syge vinduer. Humøret falder hos husmoderen. Sådan er reaktionen i mange hjem, når...

Glarmesterlauget
GLAS MED GARANTI
vinduestjek.dk
DØGNVAGT

Glasskade T 70 100 100

Autoglas T 70 100 350
   GLARMESTERLAUGET I DANMARK   Gothersgade 160, 2. th. 1123 København K . T 3313 6510 . F 3313 6560